Norme de protectia muncii exemple

România, măsurile de protecția Muncii sunt reglementate prin Legea securității și sănătății în Muncă [1] și a normelor de aplicare a acesteia [2], norme de protecția Muncii [3] și instrucțiuni specifice de Securitate și Sănătate în Muncă [4]. Protecția Muncii reprezintă Ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, pentru eliminarea factorilor de RISC și accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucrătorilor și a reprezentanților Lor. Toate societățile comerciale sunt obligatoire să asigure angajaților Lor condițiile necesare impuse de lege cu privire la Protecția Muncii. Serviciile de protecția Muncii pot fi realizate în cadrul unei societăți comerciale fie de către un angajat certificat în acest sens, fie de către un serviciu extern [5] de protecția Muncii, abilitat de către Inspectoratul teritorial de Muncă..

Comments are closed.